Porovnání léku Wobenzym a doplňku stravy Aloe Vera Gelu

Wobenzym

Obsahuje 7 enzymů:

.

Pancreatinum - je enzym z pankreatu (slinivky) savců, převážně vepřů, který kromě enzymů exokrinní části pankreatu (lipázy, a-amylázy) a proteáz (trypsinu a chymotrypsinu) obsahuje i jiné enzymy a další látky bez enzymatické aktivity Papainum - Papain patří mezi enzymy, který štěpí proteiny. Získává se z rostliny papaya a z některých dalších plodů frakcionováním, odstřeďováním a ultrafiltrací.

wobenyzm

Bromelaina - Bromelain se vyskytuje zejména v rostlinách, najdeme jej ale i v lidském těle. Jedná se tedy o přírodní enzym a 

patří do skupiny enzymů zvaných proteázy, které štěpí bílkoviny (proteiny).

Lipasum - Lipáza je enzym ze skupiny hydroláz, rozkládající tuky na glycerol a mastné kyseliny (na absorbovatelnou formu). Lipáza tak řídí množství syntetizovaného tuku, zajišťuje redukci tukové zásoby a v dostatečném množství je schopna pomoci při jeho spalování..

Amylasum - Amyláza je enzym, který zajišťuje štěpení škrobu na jednodušší sacharidy. Amyláza patří mezi hydrolázy.

Trypsinum - Trypsin je trávicí enzym, který můžeme nalézt v dvanáctníku. Podobně jako pepsin štěpí peptidické vazby bílkovin obsažených v potravě. Trypsin patří mezi hydrolázy, konkrétně proteázy. Vzniká ve slinivce břišní jako proenzym trypsinogen

Chymotrypsinum - Chymotrypsin je trávicí enzym ze skupiny proteáz, konkrétně serinových proteáz(podobně jako trypsin). Získává se ze slinivky.

Dále obsahuje:
E110 - Žluť SY (Cl potravinářská žluť 3) - je chemicky odvozena od látky Sudan I, což je prokázaný karcinogen a může se ve žluti objevit jako nečistota. Může vyvolat alergické a astmatické reakce, kopřivku, otoky kůže, vyrážku či dráždit žaludek a vyvolat zvracení nebo průjem. Látka je v podezření ze způsobování dětské hyperaktivity a může vyvolávat nesnášenlivost aspirinu. Použití látky je zakázáno v Norsku a Finsku, plánuje se její zákaz ve Velké Británii a organizace FDA podala návrh na zakázání v EU. Jako surovina pro výrobu se dříve používal uhelný dehet.

E124: červeň Ponceau 4R - Může způsobit astma, horečky a na pozoru by měli být zejména lidé citliví na aspirin. Na základě dlouhodobých studií na krysách a myších existuje podezření, že se jedná o karcinogen. U dětí může vyvolat či zhoršovat hyperaktivitu. Je vyráběno synteticky z kamenouhelného dehtu.

Kopolymer MA/MMA - Polymethylmethakrylát je známý jako plexisklo, používá se při výrobě zubních protéz a kontaktních čoček.

Vanilin.

Šelak - je přírodní živice, získávaná z výměšků červce lakového (Kerria lacca). Vyskytuje se v ásámských lesích a v Thajsku. Červec pomocí tohoto sekretu chrání své larvy před nepříznivými vlivy okolí. Používá se od 18. století k lakování.

Vosky (žlutý, karnaubský)

Kaolin

Mastek - Ve farmacii se uplatňuje zvláště čistý, jemně mletý talek jako inertní plnidlo při výrobě tablet.

Uhličitan vápenatý

Oxid titaničitý - Uměle připravený oxid titaničitý označovaný jako titanová běloba má široké použití jako pigment do nátěrových hmot, barvivo v potravinářství a jako účinná složka některých opalovacích krémů.

Povidon - používá se jako dezinfekce

Makrogol 6000 - používají se například jako projímadla, tedy pro léčbu zácpy. Používají se také jako excipienty v léčivých přípravcích, kde se varianty s nižší molekulovou hmotností využívají jako rozpouštědla v orálně podávaných kapalinách a měkkých kapslích.

Sacharóza - cukr.

Kalorická hodnota 1 tablety: 39 kj
Doporučení dávkování: 3 x 3 tablety – 3 x 10 tablet
Aktivní muži by měli mít denní příjem asi 11.000 Kj. Při doporučeném denním dávkování 3 x 10 tablet je denní příjem 1.170 kj = jedno vedlejší jídlo
Cena Wobenzym 800 tablet: 2.419 Kč – 3.150 Kč (zdroj Heureka.cz 19.7.2017 )
Cena jedné denní dávky dávky při užívání 3 x 6 tablet a průměrné ceně 2.820Kč : 63,45 Kč
Cena měsíční kůry: 1.903 KčAloe Vera Gel

Obsahuje 14 enzymů

Bradykináza - účinkuje proti zánětu

Karboxypeptidáza - pankreatický proteolytický enzym peptidáza podílející se na trávení bílkovin. Rozlišují se A, B, C a G khoney. Odštěpuje jednotlivé aminokyseliny z karboxylového konce proteinů či peptidů

Glutathion peroxidáza - je enzym, který v těle mění jedovatý a karcinogenně působící peroxid vodíku na neškodnou vodu a molekulární kyslík.

Superoxiddizmutáza - enzym zneškodňující superoxidový radikál jeho přeměnou na molekulární kyslík a peroxid vodíku, který může být dále rozložen katalázou nebo peroxidázou

Endonukleáza - je enzym, který štěpí DNA (tzn. nukleáza), a to na určitých specifických místech (tzv. restrikčních místech) na řetězci DNA. Navíc umožňují methylaci DNA. Tyto enzymy jsou známy zejména u bakterií, jimž slouží jako ochrana před bakteriálními viry nebo nežádoucími plazmidy.

Hydroláza- je skupina enzymů katalyzujících štěpení látek za účasti vody

Esterázy - enzymy katalyzující hydrolýzu esterů; karboxylesterázy, fosfomono, di a triesterázy, k významným patří zejm. lipázy, lecithinázy, pektinesterázy a fosfatázy

Lipáza - je enzym ze skupiny hydroláz, rozkládající tuky na glycerol a mastné kyseliny (na absorbovatelnou formu). Lipáza tak řídí množství syntetizovaného tuku, zajišťuje redukci tukové zásoby a v dostatečném množství je schopna pomoci při jeho spalování.

Oxidáza - enzym ze skupiny oxidoreduktáz, které katalyzují přenos elektronů ze substrátu na kyslík; k této oxidaci jsou nutné koenzymy

Kataláza - je běžný enzym vyskytující se téměř ve všech živých organismech vystavených kyslíku. Funguje jako katalyzátorrozkladu peroxidu vodíku na vodu a kyslík. Kataláza má jedno z nejvyšších čísel přeměny ze všech enzymů. Jediná molekula katalázy může převést na vodu a kyslík miliony molekul peroxidu vodíku za sekundu

Amyláza - je enzym, který zajišťuje štěpení škrobu na jednodušší sacharidy. Amyláza patří mezi hydrolázy.

Fosfatáza - je enzym, který odstraňuje fosfátovou skupinu. Substrátem může být protein či nízkomolekulární sloučenina. V principu má tedy opačnou funkci než kináza, která naopak fosfátovou skupinu dodává.

Transamináza - je enyzm,. katalyzující transaminaci, jejíž podstatou je přenos aminoskupiny z aminokyseliny na ketokyselinu a naopak

Alkalicka fosfatáza - je enzym, který patří mezi hydrolázy. Odstraňuje fosfátovou skupinu na 5- a 3- pozici u mnoha typů molekul včetně nukleotidů, proteinů a alkaloidů. Alkalická fosfatáza se vyskytuje u člověka ve všech tkáních celého těla, ale je koncentrována zejména v játrech, žlučovodu, ledvině, kostech a v placentě.

Dále obsahuje:
16 různych polysacharidů 12 hlavních s různou hmotností molekul. Hlavní účinky způsobují acemannany. Podporují hojení ran a mají protiplísňovou, protivirovou a protibakteriální aktivitu. Dále mají hypoglykemizující a protinádorovitý efekt, imunomodulační a gastroprotektivní efekt, podporují vyvoj krvinek. Hlavní polysacharid – ACEMANNAN – carrysin, složen z jednoho nebo několika polymerů různé délky řetězců. Je strukturálně jedinečný, má imunostimulační účinky. Výrazně stimuluje tvorbu IL-1 a PGE2 makrofágy. Je to první známá netoxická tvorba IL-1 s vlivem na aktivitu a produkci lymfocytů, fibroblastů, B-ly a endotelialních buněk. Zvyšuje aktivitu kostní dřeně a imunitu všeobecně.

Hormony - Giberelin, Auxin. Působí protizánětlivě, zlepšují hojivost rány.

Lektiny - glykoproteiny, obsahují jen asi 5 % neutralních cukrů. Aloctin I, Aloctin II aktivní při srážení krve, protinadorová aktivita. Lektiny a polysacharidy maji protinádorový efekt..

20 minerálů zejmena sodík, vápník, draslík, hořčík ve všech částech listů, dále Fe, Al, Cu, Mn, Pb, Ni, Co, Cd

10 vitamínů - betakaroten, thiamin, riboflavin, niacin, pyridoxin, B12, C, E, kyselina listová, cholin

Aminokyseliny - 20 z celkovych 22 a 7 z celkovych 8 esencialnich aminokyselin

Doporučené dávkování:
Na 1 kg váhy člověka 1 ml Aloe Vera Gelu ( osoba vážící 50 kg bude denně užívat 50 ml Aloe Vera Gelu)
Kalorická hodnota denní dávky: cca 100 kj
Cena 1l Aloe Vera Gelu (Honey): 539 Kč (zdroj: www.kosmetikaeva.eu 19.7.2017)
Cena jedné denní dávky při váze osoby 75 Kg – 40,4 Kč
Cena měsíční kůry: 1.213 Kč

Přehledová tabulka:

  Wobenyzm Aloe Vera Gel
Počet enzymů 7 14
Přidané látky syntetické ne - vše GRAS*
Další účinné látky 1 (rutosidum trihydricum) více než 200
Kalorická hodnota denní dávky 1.170 kj cca 100 kj
Cena měsíční kůry 1.903 Kč (3 x 6 tablet denně) 1.213 Kč (75 ml denně)
Cena 3 měsíční kůry 5.709 Kč 3.639 Kč

* Všeobecně považovaný za bezpečný (Generally Recognized as Safe, GRAS) je označení používané v USA úřadem FDA pro takové chemické látky přidávané do potravin, které jsou experty považovány za bezpečné a jsou vyňaty z obvyklých požadavků zákona FFDCA (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) na aditiva do potravin

Aloe Vera Gel
HONEY
Aloe Vera Gel
PEACH
Aloe Vera Gel
FREEDOM
Aloe Vera Gel
SIVERA
Kosmetika Eva Aloe Vera Gel Honey Kosmetika Eva AV Peach Kosmetika Eva AV Freedom Kosmetika Eva AV Sivera
90% čistého
Aloe Vera Gelu
9% květového medu
98,2% čistého
Aloe Vera Gelu
bez cukru
88% čistého
Aloe Vera Gelu
s hydrolyzátem
kolagenu
91% čistého
Aloe Vera Gelu
s extraktem
z kopřivRozdíl mezi lékem a doplňkem stravy
Léčivé přípravky volně prodejné ( LP )Registrace takového přípravku je podobně, jako je to v případě léků na předpis lékařů, v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). LP procházejí před svým uvedením na trh registračním řízením,.v jehož rámci se hodnotí jakost, bezpečnost, účinnost a nákladová efektivita přípravku ve vymezených léčebných a preventivních indikacích, a dále biologická dostupnost léčivé látky. Hodnocení účinnosti LP je doloženo příslušnými klinickými studiemi, jejichž provádění musí splňovat podmínky Správné klinické praxe. Po uvedení přípravku na trh je i nadále sledována a vyhodnocována jeho bezpečnost, a to jak ze strany držitele rozhodnutí o registraci, tak ze strany SÚKL..

Doplňky stravy (DS)
Doplňky stravy jsou potraviny, které se od běžných potravin odlišují vysokým obsahem vitamínů, minerálních nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. Nejsou určeny k léčbě onemocnění. Jejich regulace je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví ČR. Je posuzována jejich zdravotní nezávadnost z důvodu vlivu takového doplňku stravy na organismus při dlouhodobém užívání. Podle této právní normy nesmí být doplňkům stravy přisuzovány vlastnosti týkající se prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění ani na ně nesmí být odkazováno. Vyhláška vymezuje nejvyšší přípustné koncentrace jednotlivých látek v denní dávce, dále některé látky jednoznačně zakazuje pro používání v doplňcích stravy (např. melatonin, N-acetylcystein, laktulóza). Kvalitu doplňků stravy sleduje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Z výše uvedených charakteristik vyplývá, že doplněk stravy má své místo u osob, které jsou vystaveny stresu, fyzickému vypětí a mají nevyváženou stravu. Doplňky stravy do organismu vnášejí látky, jež za určitých okolností nejsme schopni získat přirozenou cestou ve stravě..Celkově by měly být vnímány jako podpora a posila zdraví, nastavení optimální rovnováhy pro správně fungující organismus. Doplňky stravy by si neměly dávat ambice na léčbu či prevenci onemocnění. .Tento prostor je již vymezen léčivým přípravkům, z nichž každý prochází náročným registračním řízením, aby mohl racionálně ovlivnit onemocnění, pro které je určen. Tak, jak se zvyšuje zodpovědnost pacientů a spotřebitelů za vlastní zdraví, stejně tak se zvyšuje potřeba vzdělávání v oblasti samoléčení. S rostoucím zájmem lidí o své zdraví a nemoci se zvyšuje i povědomí o tom, kdy je vhodné zvolit v rámci samoléčení doplněk stravy s cílem udržení zdraví a kdy je již potřebný léčivý přípravek s cílem léčebným.

I Když výrobky z Aloe Vera Gelu nejsou registrovány jako léky, jejich léčebná schopnost je známa po tisíce let.

Comgate