Podporujeme projekt Sázíme Česko

sázíme česko logo

Oplaťme přírodě to, co nám dává. S Vaší pomocí zasadíme strom, který bude dělat svět lepší dalších 100 let i pro naše děti.

Jak můžete pomoci i Vy?

Ve vaší objednávce na www.kosmetikaeva.eu v košíku stačí zakliknout „Chci zasadit strom na území ČR“. Cena 69 Kč pokrývá všechny náklady spojené s výsadbou (sazenici, samotné sázení, transport, přípravu místa apod.), dále nám umožňuje koordinovat dobrovolníky na sázecích akcích pro veřejnost, domlouvat spolupráce s majiteli pozemků, najímat odborníky, kteří navrhují skladbu lesa a dohlíží na výsadbu, pomocí reklamy oslovit tisíce lidí (což je nezbytné, abychom mohli vysadit velké množství stromů) a odměnit za svou práci všechny, kteří se na projektu podílí.  Také díky vám můžeme vytvářet edukační obsah a vzdělávat tak Česko v tom, jak být ohleduplnější k přírodě.

checkbox-nahled-noshadow

Certifikát a informace o poloze vysazeného stromu

  • Po objednání stromu dostanete email s certifikátem, kterým se můžete pochlubit svým přátelům a na sociálních sítích.

certifikát 1

  • Po vysazení stromu druhý email s přesným umístěním stromu, fotkami a reportáží z výstavby

Časté otázky

Kdo stromy sází?

Výsadbu zajišťuje Sázíme Česko (PlanetWe Rewild s.r.o.) ve spolupráci s Kosmetika Eva a to na výsadbách po celé republice. Přesné lokace, druhy stromků a fotky najdete na webových stránkách Sázíme Česko nebo sociálních sítích Sázíme Česko.

Kde se stromy sází?

V mnoha lesích na území České republiky, které je potřeba obnovovat (po kůrovcové kalamitě). Podrobnosti o pozemcích, přesné lokality a informace o majitelích pozemků najdete na sazimecesko.cz/vysadby.

Za jak dlouho bude strom vysazen?

Sázíme na jaře a na podzim, kdy jsou nejlepší podmínky pro to, aby se stromy uchytily a vyrostl zdravý les. Zároveň se musí s předstihem zajistit sazenice a vše se musí naplánovat, proto trvá přibližně 6 měsíců, než se stromky dostanou do hlíny.

Jak a jaké stromy sázíte?

Sázíme všechny možné druhy stromů – buky, duby, javory, jedle, borovice a další. Nesázíme monokultury, sázíme pestré lesy dle mapy potenciální přirozené
vegetace, která ukazuje, co by na daných místech přirozeně rostlo, kdyby zde nebyl člověk.

Bude se někdo o stromy starat?

Stromy sázíme do připravené oplocenky, která je chrání před okusem zvěří a zároveň je zajištěna dlouhodobá péče dle lesního zákona, aby vyrostl zdravý les.

Jak stromy pomáhají přírodě?

Stromy tvoří to, čemu říkáme příroda. Poskytují domov zvířatům. Zadržují vodu v krajině. Pomáhají bojovat s klimatickou změnou a dělají náš domov krásnější.

Comgate