Colostrum - nejlepší posílení imunity

ColostrumColostrum je kravské mlezivo, které představuje pro novorozence výživové hodnoty s vysokým obsahem minerálních látek, vitamínů a dalších bílkovin.. Je také nenahraditelný zdroj přírodních látek ovlivňujících vývoj imunitního systému a látek, které poskytují přímou ochranu faktorům působících na růst a obnovu buněk a proti nežádoucím mikroorganismům. Vysoký podíl těchto životně důležitých stavebních kamenů imunitního systému zabezpečuje energii potřebnou pro život a zdraví. Mezi nejdůležitější složky colostra patří imunoglobuliny, což jsou protilátky bílkovinné povahy, které napadají viry, bakterie, parazity a plísně a tak se podílí na jejich na jejich ničení. Důležitou součástí jsou imunní regulátory, které ovlivňují a a harmonizují obrannou reakci organismu, čímž urychlují uzdravení. Růstové faktory řídí růst na buněčné úrovni, a tím se podílejí na regeneraci prakticky všech tkání v organismu a zlepšují kondici celého těla. Vitamíny se stopovými prvky a aminokyselinami slouží k výživě organismu.

Kravské Colostrum je druhově nespecifické s asi 40 x vyšší biologickou aktivitou než Colostrum lidské. Pro svůj vysoký obsah imunoglobulinů a regulátorů imunity Colostrum KosmetikaEva.eu(lozozym, interferon, laktoferin), je prospěšným doplňkem léčby akutních i opakujících se virových, bakteriálních, či parazitárních infekcí, zánětu vylučovcího systému, infekčních průjmů, kloubů.

I přes to, že je Colostrum od LR zbavováno kaseinu (kasein je hlavní protein v savčím mléce. V kravském mléce obvykle tvoří asi 80 % všech mléčných bílkovin), může Colostrum obsahovat stopové množsví tohoto proteinu, proto doporučujeme osobám s klinicky prokázanou alergií na kravské mléko, užívání colostra nejprve v malé dávce.

Kvalitní Colostrum musí splňovat nejvyšší požadavky. Mezi produkty různých distributorů však existují rozdíly. V otázce kvality je rozhodující způsob získávání a způsob zpracování mleziva. Colostrum od Health & Beauty Systems je zpracováváno za striktních podmínek. Naší zárukou kvality je možnost zpětného ověřování každé šarže výrobků. LR má navíc k dispozici důkaz v podobě uznávaných pečetí světových testovacích institutů. Kvalitní Colostrum se vyrábí pouze z přebytečného mleziva z prvních 12 hodin po porodu, protože má nejvyšší obsah imunoglobulinů. Zpracováváme výhradně mlezivo, které se v mléce tvoří do prvních 12 hodin po porodu. Naše Colostrum nevzniká na úkor mláděte. Kráva produkuje první mléko s obsahem Colostra několik dní. Nládě ale nevyužije celý obsah. Colostrum vyrábíme z znávaných mléčných farem. Naše Colostrum má původ v kvalitních kravských chovech v Německu, Rakousku a Švýcarsku.  Colostrum od LR má patentovaný, vysoce ceněný a šetrný způsob výroby za studena. Mléko, z něhož pochází naše Colostrum, není pasterizováno. Využíváme patentovaný, nadstandardní a šetrný postup výroby za studena, čímž zachováváme všechny zdraví prospěšné prvky. Je velmi důležité, aby se v Colostru zachovaly citlivé látky. Proto se s ním musí zacházet šetrně a kvalita jeho zpracování musí být na velmi vysoké úrovni. Colostrum od LR Health & Beauty Systems neobsahuje žádné konzervační přísady ani anabolické steroidy..

Colostrum KosmetikaEva.euZ hlediska účinných látek ovlivňuje kvalitu kolostra řada faktorů, jako je:

  • výběr vhodného plemene
  • kvalitní výživa s dostatkem bílkovin a vitamínů
  • čas odběru kolostra - tzv. první nádoj (čím kratší doba uplyne mezi porodem a odběrem kolostra, tím je kolostrum kvalitnější a bohatší na imunoglobuliny
  • věk krav – opakovaně otelené a starší krávy mají kolostrum kvalitnější než jalovičky. Jejich mlezivo totiž obsahuje širší spektrum protilátek (za svůj život se setkaly s větším množstvím bakterií)
  • lokalita stád – Stáda chovaná v Evropě mají specifické spektrum protilátek velmi blízké mikroorganismům žijícím v našem regionu (tyto mikroorganismy zde kolují a způsobují pro naše podmínky typická onemocnění – proto je kolostrum se stejnými protilátkami v jejich likvidaci účinnější).

 

Jak se Kolostrum vyrábí?

Z tekutého kolostra se vyrábí kolostrum práškové. Řada výrobců postupuje tak, že vhání tekuté kolostrum do věže vyhřáté až na teplotu 150 °C. Zde dochází k odpaření vody a na dno věže padá prášek (tzv. sprejové sušení – spray dry). Takto vzniklý prášek je ovšem velmi chudý na ochranné látky (vlivem vysoké teploty je až 50 % imunoglobulinů zničeno!!!) Tento výrobní postup používá řada mlékáren (stejným způsobem se vyrábí i sušené mléko).

Firma LR využívá jinou metodu. K výrobě Colostra Kapslí používá metodu sušení mrazem – freeze dry. Zmražené tekuté Colostrum (na- 80 °C) se umístí do tzv. sublimační komory, ze které se postupně odčerpává vzduch (až na hranici samotného vakua). Při dodání tzv. sublimačního tepla tání se krystalky ledu obsažené v kolostru (tedy voda ve skupenství pevném) mění přímo v páru (tedy ve skupenství plynné). Tento jev známe z fyziky pod pojmem sublimace. Při tomto procesu (trvá cca 30 hodin) vzniká z Colostra prášek. Výhodou této formy zpracování je vysoká kvalita zpracovaného produktu. Díky šetrné výrobě obsahuje vysokou koncentraci ochranných protilátek (které nebyly poškozeny teplem)..Nevýhodou této metody je vysoká pracnost a finanční náročnost, což ovlivňuje i výslednou cenu produktu.

Na kvalitu kolostra má vliv i způsob výroby.

Nejprve je zbavováno tuku a kaseinu (tzv. odkaseinování bílkoviny, která je příčinou alergie na mléko), čímž vzniká tzv. kolostrová syrovátka. Poté nastává ten nejdůležitější krok – kolostrum je nutné zbavit nežádoucích mikroorganismů. Řada výrobců, včetně mlékáren, provádí tzv. bleskovou pasterizaci (expozice teplu – 15 sekund při 72 °C), která je sice na mikroorganismy účinná, zároveň však vede také k poklesu důležitých látek v kolostru (především protilátek, které jsou velmi citlivé na teplo). Takto vyrobené tekuté kolostrum je málo účinné. Vedle této metody existuje také metoda filtrace. Je výrazně dražší, než metoda bleskové pasterizace, je však mnohem šetrnější. Membránovou filtraci užívá k odstranění nežádoucí mikrobiální kontaminace také LR. Jde o filtraci odtučněného a odkaseinovaného kolostra přes velmi jemnou membránu s miniaturními póry, které propustí molekuly (imunoglobuliny, enzymy a další důležité látky, které je žádoucí v kolostru zachovat), nepropustí však mikroorganismy (neboť mají větší rozměr než molekuly). Při použití této metody nedochází k tepelné destrukci důležitých imunoglobulinů. Tekuté kolostrum vyrobené touto technologií je tak účinnější.

Jak Colostrum od LR správně užívat?

Naprosto nezbytné je užívat jej na lačno – hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle (současné užití s jídlem vede k vyplavení trávících enzymů do žaludku a střev, které mohou překonat antienzymovou ochranu Colostra, natrávit jeho bílkoviny a snížit tak jeho účinek). Colostrum je nutné zapíjet pouze čistou vodou, jejíž teplota by neměla překročit 38 °C (vyšší teplota ničí účinné bílkoviny). V případě, že pacient užívá léky či potravinové doplňky na bázi enzymů (z léků např. Pankreolan, Panzynorm, Panzytrat, z doplňků např. Wobenyzm atp.), je nutné vyhnout se současnému užívání Colostra s těmito přípravky (trávicí enzymy z těchto doplňků ničí bílkoviny kolostra). Vzhledem k tomu, že enzymy obsahuje také Aloe Vera gel, je velmi vhodné užívat Colostrum i mimo tento doplněk. Pokud jde o Colostrum Liquid, je vhodné jej před polknutím asi 2–3 minuty ponechat v ústech – to má velký význam u krčních infekcí, kdy protilátky obsažené v Colostru působí přímo na bakterie v krku (ihned se na ně mohou navázat a likvidovat je). Navíc se takto nezanedbatelná část Colostra velmi efektivně a dobře vstřebává tvářovou a podjazykovou sliznicí do oběhu, čímž se vyhne trávicímu traktu. Účinek Colostra se tak znásobuje.

Jak se Colostrum vstřebává?

Vstřebávání Colostra probíhá percepcí, přes M buňky, zvláště v Ileu fagocytózou, paracelulárně - mezibuněčnými spoji a přes speciální receptory na povrchu enterocytů. Navíc jsou pravděpodobně i jiné možnosti, které současná medicína nedovede vysvětlit.

Jaký se rozdíl nezi kravským a kozím kolostrem?

V prodeji je možné setkat se i s kolostrem lamím, kozím či ovčím. Avšak pouze kravské Colostrum, které úspěšně nahradí Colostrum lidské, stejně tak nahradí i Colostrum ostatních savců, protože jako jediné obsahuje všechny imunitní a růstové faktory, které se v jejich mlezivu nacházejí. Tato skutečnost je i důvodem, proč je mohou jiní savci včetně člověka bez potíží a s úspěchem užívat. V kravském Colostru je obsaženo milionkrát více imunitních informací než v lidském. Obsahuje 30 - 40x vyšší koncentraci obranných látek než se nachází v lidské krvi. Kravské Colostrum je navíc z 99 % podobné složením lidskému.

 

Jaké účinné látky najdeme v Colostru od LR?

Protilátky

Jedná se o sloučeniny, které dokáží likvidovat jednotlivé druhy mikroorganismů. Cíleně je rozpoznají, naváží se na ně a imunitní systém je rychle a cíleně zlikviduje. Tvoří se v těle aktivně po styku s infekcí (to však trvá až několik týdnů). Následně, po opakovaném napadení organismu mikrobem, zajistí jeho rychlou likvidaci. Protilátky je ale také možné přijímat pasivně, tedy dodat do těla zvenčí.. To je právě případ kolostra, v němž byla nalezena řada protilátek proti choroboplodným zárodkům (rotaviry – původci dětských průjmovitých onemocnění, Salmonella a Shigella – původce průjmovitých onemocnění, Cryptosporidium – původce průjmu u HIV pozitivních, stafylokoky a streptokoky – původci hnisavých a respiračních onemocnění atp.) Kolostrum obsahuje jen takové protilátky, s nimiž se kráva v průběhu chovu setká (tento proces se označuje jako přirozená imunizace krav). Protilátky jsou bílkovinné povahy a jsou termolabilní. Dělí se do tzv. tříd. Patří zde imunoglobuliny třídy IgG, IgM, Ig A, IgE a IgD. Koncentrace protilátek s plynoucím časem rychle klesá (za 12 hodin se sníží na polovinu), proto je dobré tuto vzácnou tekutinu zpracovávat co nejrychleji po porodu – nejlépe v prvních 24 hodinách.

Colistrinin

PRP (polypeptid bohatý na prolinem) – Jde o krátkou bílkovinu, která má imunomodulační vlastnosti. To znamená, že slabou imunitu posiluje a imunitu obrácenou proti vlastnímu tělu (tzv. autoimunitu) potlačuje. Stimuluje tzv. NK (z angl. natural killers – přirození zabijáci). Jedná se o zvláštní druhy bílých krvinek mající schopnost rozpoznat buňky napadené viry či nádorové buňky a likvidovat je. Má pozitivní vliv na řadu onemocnění.

Cytokiny

Jsou regulační molekuly imunitního systému, které zasahují do řady procesů imunitní obranné reakce. Patří zde interleukiny, interferony, transfer faktor a tzv. lymfokiny. Interferony, podobně jako PRP, stimulují NK a chrání buňky před napadením virovou infekcí. Některé, např. IL 6 či IL 10 potlačují nadměrnou zánětlivou reakci.

Laktoferin

Je velmi důležitá molekula, bílkovina, která odnímá bakteriím železo a tím omezuji jejich růst.. Působí však také protinádorově. Vychytání železa z přijímané potravy již ve slinách, je významným nespecifickým imunitním mechanismem, protože zabraňuje přemnožení bakterií, které využívají volné železo jako růstový faktor. Kationtový N-konec molekuly je navíc schopen přímo poškodit membránu bakterií. Laktoferin prostupuje do buněk střevní mukózy pomocí receptorů zprostředkujících endocytózu. Každá molekula je schopna vázat dva ionty železa, nicméně v organismu není nikdy plně obsazena.

Enzymy

Ke skupině enzymů patří především lysozym – enzym, který štěpí bakteriální stěnu a tím pádem nás chrání před bakteriální infekcí. Patří zde však také telomeráza, tzv. „enzym nesmrtelnosti“, který umožňuje prodlužovat koncové části chromozomů a podporuje tak buňku, aby „nestárla“ a zachovala si svou dělící schopnost.

Vitamíny

V kolostru je řada vitamínů, včetně celého spektra vitamínů skupiny B (vitamíny skupiny B podporují správnou činnost nervového systému)

Minerální prvky včetně mikroelementů

Např. železo, jód, mangan, selen, křemík, zinek atp..

Aminokyseliny

Jsou stavebními součástmi bílkovin. Colostrum od LR obsahuje 26 aminokyselin, včetně těch tzv. esenciálních, které si tělo nedokáže vyrobit samo. Aminokyseliny pak slouží v těle k výrobě bílkovin.

Růstové faktory

Jedná se o látky, které podporují hojení a růst tkání, ale také podporují imunitní systém a tvorbu protilátek. Patří zde řada látek, např. IGF 1,2 (inzulínu podobný růstový faktor), TGF-beta (transformující růstový faktor beta), FGF (fi broblastový růstový faktor), EGF (epidermální růstový faktor) a PdGF (destičkový růstový faktor). Pro vysoký obsah těchto růstových faktorů můžeme kolostrum úspěšně využívat při hojení poranění, bércových vředů, u stavu po operacích, u oparů atp.

Oligosacharidy

Patří mezi tzv. tekutou vlákninu, podporují růst nepatogenních mléčných bakterií ve střevě (tzv. prebiotický účinek) a chrání kolostrum před účinkem kyseliny chlorovodíkové, která se vyskytuje v žaludku spolu s trávicími enzymy (absorbují je).

Antienzymy

jsou velmi důležité. Tyto látky, podobně jako oligosacharidy, chrání kolostrum před účinkem žaludečních šťáv a trávicích enzymů. Kolostrum by bez nich ztratilo svou účinnost. Mají však omezenou kapacitu, co se dávkování týče – nesprávné užívání kolostra může způsobit její překročení..

Dávkování Colostra

Colostrum Liquid Prevence Akutní stavy
Dospělí 2 x 10 ml 2 x - 5 x 10 ml
Děti do 1 roku 2 x 1 ml 3 x 1 ml - 4 x 2 ml
Děti 1 - 3 roky 2 x 2,5 ml 3 x 2,5 ml - 4 x 4 ml
Děti 3 - 5 let 2 x 5 ml 3 x 5 ml - 3 x 8 ml
Děti 5 - 10 let 2 x 8 ml 3 x 8 ml - 3x 10 ml
Colostrum Kapsle Prevence Akutní stavy
Dospělí 2 x 1 kapsle 3 x 2 kapsle
Onkologičtí pacienti   3 x 2 - 3 x 3 kapsle
Děti do 8 let 1 x 1 kaplse 2 x 1 kapsle
Děti nad 8 let 2 x 1 kapsle 3 x 1 - 2 x 2 kapsle
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.